Serveis

Serveis

STS ofereix diversos serveis enfocats a la rehabilitació o a l'acolliment, a la salut o a la dependència, d'internament o a domicili, de caràcter permanent o temporal, continus o diürns segons cada cas particular.

Per assegurar la millor resposta es realitza una valoració mèdica, psicològica, funcional (grau de dependència) i sociofamiliar de cada usuari. A través d'aquesta valoració prèvia s'identifiquen les àrees prioritàries d'actuació i es fixen uns objectius. Al llarg de l'estada l'equip d'STS Assistencial farà un seguiment de l'evolució de l'usuari i de les mesures a seguir.

STS Assistencial proposa 3 eixos d'atenció: