Serveis

Atenció a domicili

Algunes persones requereixen d'ajuda per realitzar activitats quotidianes d'higiene, alimentació, acompanyament o neteja de la llar sense que això suposi l'abandonament del domicili familiar. Per donar suport puntual a aquestes tasques, STS disposa del servei d'ajuda a domicili STS Domo.

L'equip d'STS Domo farà una valoració de les necessitats específiques de l'usuari i elaborarà un pla d'acció per donar-hi resposta de forma personalitzada, facilitant un període de rehabilitació, recuperació posterior a un accident o intervenció mèdica, o simplement donant suport a les rutines del dia a dia. Per a més informació veure STS Domo.