Serveis

Atenció a la dependència

Residència assistida: La residència és un recurs que substitueix la llar familiar i on les estades dels residents solen tenir caràcter vitalici.

Consulti les nostres residències:

Centre de dia: és un recurs diürn que ajuda a les famílies de persones dependents a fer un descans en les cures d'aquesta persona durant unes hores concretes al dia.

Consulti les nostres residències amb servei de centre de dia:

Les residències i centre de dia compten amb metge i infermera les 24 hores, farmàcia, gimnàs i servei de fisioteràpia, de psicologia, de teràpia ocupacional, educació i treball social. A més, els usuaris gaudeixen d'unes instal·lacions àmplies i modernes, i participen en el programa d'activitats dels centres per tal de recuperar, millorar o potenciar les seves aptituds físiques i cognitives i la relació personal amb altres usuaris o amb l'entorn.