Serveis

Atenció a la salut

Centres sociosanitaris: un centre sociosanitari és un recurs d'internament hospitalari destinat a usuaris amb unes necessitats especialitzades i que té per objectiu la rehabilitació, reeducació, estimulació o estabilització de l'usuari per al futur retorn al domicili.

Consulti els nostres centres sociosanitaris:

Hospital de dia: és un recurs diürn de caràcter sanitari destinat a usuaris amb unes necessitats especialitzades i que té per objectiu la rehabilitació, reeducació, estimulació o estabilització de l'usuari.

Consulti els nostres centres amb servei d'hospital de dia:

Els centres sociosanitaris i hospital de dia compten amb metge i infermera les 24 hores, farmàcia, gimnàs i servei de fisioteràpia, de psicologia, de teràpia ocupacional, d'educació i treball social. A més, els usuaris participen en el programa d'activitats dels centres per tal de recuperar, millorar o potenciar les seves aptituds físiques i cognitives i la relació personal amb altres usuaris o amb l'entorn.