STS Assistencial

Política de qualitat

La persona usuària i els seus familiars són els eixos de treball dels centres d'STS. Per aquest motiu, la gestió de la qualitat i d'un servei personalitzat són àrees que mereixen tota la nostra atenció.

STS Assistencial treballa d'acord amb estrictes protocols assistencials (mèdics, d'infermeria, fisioteràpia,...). En aquest sentit, STS s'anticipa a les exigències de l'ICASS (Institut Català d'Assistència i Serveis Socials) i de Catsalut (Servei Català de la Salut) procurant oferir un servei enfocat a la millora contínua. Desde 2012 STS Assistencial treballa amb certificació ISO 9001.

Aquest bon nivell de qualitat s'assoleix gràcies al treball interdisciplinar dels nostres professionals, però també gràcies al contacte amb familiars i usuaris. A través d'enquestes periòdiques de satisfacció i del consell de participació dels centres adaptem els nostres processos a les demandes dels usuaris i així, assolim dia a dia una millor atenció i servei.